wow@skysparks.co.il
058 787 6700
wow@skysparks.co.il
058 787 6700

     

מרעיון למופע בחודש אחד

היכרות ותכנון - חודש לפני

בשלב הראשוני נרצה להכיר את אופי הארוע ונתחיל לתכנן את המופע.
בשלב זה מומלץ לסכם על מיקום, מועד, כמות הרחפנים ומאפיינים ייחודיים של המופע.

בחירת עיצוב המופע - שלושה שבועות לפני

זה הזמן שלך לבחור את העיצובים הסופיים, ולסגור פינות אחרונות.

שבוע לפני

התארגנות טכנית בשטח וקבלת האישורים הנדרשים.  

3-4 ימים לפני המופע

טיסת נסיון וחזרה גנרלית.

1
היכרות ותכנון - חודש לפני

בשלב הראשוני נרצה להכיר את אופי הארוע ונתחיל לתכנן את המופע.
בשלב זה מומלץ לסכם על
מיקום, מועד, כמות הרחפנים ומאפיינים ייחודיים של המופע.

2
בחירת עיצוב המופע - שלושה שבועות לפני

זה הזמן שלך לבחור את העיצובים הסופיים, ולסגור פינות אחרונות.

3
שבוע לפני

התארגנות טכנית בשטח וקבלת האישורים הנדרשים.  

4
3-4 ימים לפני המופע

טיסת נסיון

מופע רחפנים מרהיב

לעזעזאל

לורם איפסום הוא כינוי לטקסט חסר משמעות לחלוטין לורם איפסום הוא כינוי לטקסט חסר משמעות לחלוטין

להכניס לסקיצה

ם בשלב הסקיצה העיצובית עדיין לא קיים הטקסט הרלוונטי
ם בשלב הסקיצה העיצובית עדיין לא קיים הטקסט הרלוונטי

דיוק מושלם

לעזעזאל

לורם איפסום הוא כינוי לטקסט חסר משמעות לחלוטין לורם איפסום הוא כינוי לטקסט חסר משמעות לחלוטין

להכניס לסקיצה

ם בשלב הסקיצה העיצובית עדיין לא קיים הטקסט הרלוונטי
ם בשלב הסקיצה העיצובית עדיין לא קיים הטקסט הרלוונטי

להכניס לסקיצה

ם בשלב הסקיצה העיצובית עדיין לא קיים הטקסט הרלוונטי
ם בשלב הסקיצה העיצובית עדיין לא קיים הטקסט הרלוונטי

שאלות נפוצות

האם המופע בטוח ובטיחותי?

כמובן, מופע הרחפנים בטוח לחלוטין. הטסת הרחפנים מתבצעת כמה מאות מטרים מהקהל מעל איזור ריק וסגור.
לחברה קיים ביטוח ייעודי להפעלה של מופע הרחפנים, מאושר על ידי רשות תעופה אזרחית.

האם המופע מייצר נזק סביבתי?

לא, מופע הרחפנים ירוק וידידותי לסביבה. הטסת הרחפנים מתבצעת באופן שקט ולא מזהם סביבתית.

האם הרחפנים מצוידים במצלמה?

לא מותקנת מצלמה מכל סוג על גבי הרחפנים, אלא לוח לדים לתאורה בלבד.

כמה זמן מראש נדרש להזמין את המופע?

משך זמן התארגנות אידיאלי הוא כ-4 שבועות. ניתן לראות את תהליך הזמנת המופע כאן.
במקרים מיוחדים ניתן לקצר את משך זמן ההתארגנות ל: 10-14 ימים.

כיצד נבנה עיצוב המופע?

כל מופע הוא ייחודי ונקבע על ידי הלקוח.
ניתן לעצב באוויר מגוון עצום של צורות, מילים ותנועות.
העיצוב הסופי  עשוי  להיות מושפע ממספר הרחפנים וממגבלות טכניות כגון מהירות וגובה טיסה.

מה הדרישות הטכניות לקיום המופע?

דרוש שטח הטסה פנוי וסגור בגודל של לפחות מגרש כדורסל.

בנוסף, כל מופע דורש תיאום מול גורמי בקרה אוויריים לביצוע המופע. החברה אחראית לקבלת האישורים האוויריים הנדרשים.

כיצד משפיע מזג אוויר על קיום המופע?

לא ניתן לקיים את מופע הרחפנים במקרה של גשם רוח חזקה מ-20 קמ"ש.
במקרה של ביטול המופע עקב אילוצי מזג אוויר יתואם מועד אחר קרוב לביצוע המופע בעיצוב המקורי.

מאיזה מרחק רואים את המופע?

המרחק האידיאלי לצפייה של קהל במופע רחפנים הוא: 200-500 מטרים. לרוב, ניתן לראות את המופע בצורה טובה גם במרחק של 2 קילומטרים.